Declaració Accessibilitat

Mª Cristina Gómez Lozano s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic .

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://psicobenestar.cat:

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al següent punt.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
Podrien existir errors de codi puntuals dedició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]

• Hi ha logotips i imatges amb text alternatiu incorrecte o confús i imatges complexes sense descripció textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha llistes creades de forma incorrecta (sense etiqueta de llista), taules amb cel·les etiquetades incorrectamene i etiquetes invisibles en elements de formularis [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha taules no adaptades a mides de pantalla petites i camps de formulari que no es visualitzen correctament en mides de pantalla petites [requisit número 9.1.4.10 Reajustament de text, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha text que en canviar els espais i les alçades de línia no es visualitza correctament [requisit número 9.1.4.12 Espaiat de text, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha elements que no són accessibles per teclat, com ara enllaços a xarxes socials, l’editor de textos per a comentaris, elements per ordenar resultats de cerca, la paginació dels resultats de cerca o les fletxes de calendari [requisit número 9.2.1.1 Teclat, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha elements que no reben el focus i per tant no s’hi pot interactuar mitjançant el teclat, per exemple [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha enllaços en què no se n’identifica correctament la funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un title inadequat…) [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha capçaleres amb text repetit i/o poc descriptiu [requisit número 9.2.4.6 Capçaleres i etiquetes, d’UNE-EN 301549:2022].

• Hi ha imatges, infografies, textos d’enllaços o botons, text de titulars i contingut que no estan traduïts a altres idiomes [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts, d’UNE-EN 301549:2022].
• En alguna pàgina s’està usant la mateixa icona per a diferents propòsits, la qual cosa genera confunsió [requisit número 9.3.2.4 Identificació coherent, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha missatges d’error poc descriptius, o missatges d’error que no estan agrupats en un únic missatge així com manca de suggeriments en formulari per emplenar els camps correctament [requisit número 9.3.3.1 Identificació d’errors, d’UNE-EN 301549:2022] .
• Hi ha formularis amb camps obligatoris on no se n’informa l’usuari, així com camps on manca un exemple textual del format del camp (com per exemple el DNI) [requisit número 9.3.3.2 Etiquetes i instruccions, d’UNE-EN 301549: 2022].
• Hi ha camps de formularis on s’informa de l’error quan s’introdueix un valor incorrecte però no s’informa d’un suggeriment per a la seva correcció [requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha pàgines amb errors de sintaxi i per tant algun producte de suport pot no interpretar correctament el contingut (IDs de pàgina duplicats, etiquetes sense tancar, construcció incorecta d’etiquetes…) [requisit número 9.4.1.1 Processament, d’UNE-EN 301549:2022].
• Hi ha pàgines on els productes de suport no podran obtenir informació, interactuar i estar al corrent de l’estat dels controls d’interfície d’usuari, com ara missatges d’ajuda, missatges d’estat de resultat d’accions, atributs de enllaços, imatge d’idioma de pàgina… que no podran ser llegits per lectors de pantalla en el moment en què apareixen [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor d’UNE-EN 301549:2022].
• Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.

Càrrega desproporcionada
No s’aplica.

El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació per a la declaració d’accessibilitat següent

Aquesta declaració va ser preparada el 30 de juny de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per lempresa desenvolupadora del lloc web: Nominalia Internet S.L.

Observacions i dades de contacte
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:
• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
• Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
A través d’adreça de correu electrònic del client oa través del número de telèfon (+34) 685 950 899.

Podeu presentar:

• Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
• Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
• Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons allò establert per l’article 3, apartat 4
• Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

Contingut opcional

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, el contrast, el fons i el tipus de font mitjançant la utilització d’un plugin d’accessibilitat específic situat al lloc web i que podeu identificar mitjançant aquesta icona:

A més, podeu utilitzar les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:
• Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del text
• Opera: Veure > Zoom
• Safari: Veure > Fer el text més gran
• Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text

Per modificar la mida de tot a la pàgina:
• Ctrl + + per augmentar-ho
• Ctrl + – per disminuir-ho
• Ctrl + 0 restaura la mida original del text

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les darreres versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.

Ves al contingut